Grafisk design handlar om användandet av typsnitt, logotyper, färger o.s.v. på saker och ting, oftast i trycksaker.

Grafisk design är tillämpade tekniker för att arrangera bilder och text för att få fram ett budskap eller underlätta mottagarens förståelse. Teknikerna kan användas i alla typer av media, till exempel trycksaker, framställning på datorbildskärm, film (fotografisk och animerad), industriprodukter, förpackningar och informationskyltar. Även om grafisk design i någon mening blev ofrånkomlig redan när människan först började använda skrift, så var det först i slutet av 1800-talet som den började ses som en egen disciplin.

Grafisk design har stora överlapp med andra discipliner, till exempel bildkonst, arkitektur, inredning, illustration, fotografi och människa–maskin-kommunikation.

De grundläggande principerna för grafisk design är placering av text, balans, färg, kontrast, rörelse, mönster, proportionalitet, närhet, upprepning och ytegenskaper.

Debatten om design som en konstform eller som marknadsföring är omfattande. Allt fler företag inser vikten av grafisk formgivning som en del av kommunikationen. 

En bra och fungerande grafisk design ska förmedla företagets, föreningens, kennelns budskap och kärnvärden. Det ska exempelvis kännas att du kommit till ett visst företag, förening, kennel etc. när du går in på deras webbplats.

På sidan Portfolio och Hemsidor presenterar jag ett litet axplock av eget grafiskt materiel som utformats och framtagits.

imgp0579 kopiera

En vacker bild kan säga mer än tusen ord !!